Contact


 

Administrative Assistant

YE,YI-FANG

No, 1, Sec. 1. Syuecheng Rd., Dashu District, Kaohsiung City 84001, Taiwan. R.O.C.

TEL: 886-7-6577711 ext. 8352

FAX: 886-7-6577056

E-mail: yeh8352@isu.edu.tw